OFERTA DE PLACES

EDUCACIÓ INFANTIL

Pàrvuls 3 anys: 80 places ordinàries i 20 places NEE.

Pàrvuls 4 anys: 4 places

Pàrvuls 5 anys: No hi ha oferta

oferta places infantil

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r de primària: no hi ha oferta

2n de primària: no hi ha oferta

3r de primària: no hi ha oferta

4t de primària: no hi ha oferta

5è de primària: no hi ha oferta

6è de primària: no hi ha oferta

oferta places primària

ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO)

1r D’ESO: 45 places

2n d’ESO: no hi ha oferta

3r d’ESO: no hi ha oferta

4t d’ESO: 3 places

oferta places eso

BATXILLERAT

1r de batxillerat modalitat arts: 33 places ordinàries.

1r de batxillerat modalitat Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials: 124 places ordinàries.

2n de batxillerat modalitat arts: no hi ha oferta.

2n de batxillerat modalitat Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències socials: no hi ha oferta.

oferta places batxillerat

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Gestió administrativa (1r curs – matí): 28 places ordinàries i 2 places NEE.

Gestió administrativa (2n curs- tarda): no hi ha oferta.

Sistemes microinformàtics i xarxes (1r curs – 2 grups de matí): 56 places ordinàries i 2 places NEE.

Sistemes microinformàtics i xarxes (2n curs – tarda): no hi ha oferta.

Conducció d’activitats físicoesportives en medi natural (1 grup): 28 places ordinàries i 2 places NEE.

oferta places grau mitjà

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Ensenyament i animació socioesportiva (1r curs): 28 places ordinàries i 2 places NEE.

Ensenyament i animació socioesportiva (2n curs): no hi ha oferta.

Administració i finances (1r curs): 27 places ordinàries i 2 places NEE.

Administració i finances (2n curs): 1 plaça ordinària i 1 plaça NEE.

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (1r curs): 26 places ordinàries i 2 places NEE.

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (2n curs): no hi ha oferta.

Desenvolupament d’aplicacions web & Digital Marketing (1r curs NO CONCERTAT): 28 places ordinàries i 2 places NEE.

Màrqueting i publicitat (1r curs): 28 places ordinàries i 2 places NEE.

Màrqueting i publicitat (2n curs): no hi ha oferta.

oferta places grau superior

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals: 15 places.

Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics: 15 places.

CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ ALS CFGS (CPIS)

Grup de matí: 30 places.

Grup de tarda: 30 places.

PPA 19 (Preparació proves d’accés a CFGS)

Grup de matí: 30 places.

Grup de tarda: 30 places.

Oferta places FP